Verbeteren voor iedereen

Verbeteren voor iedereen

Het was weer twee dagen feest! Ik mocht twaalf gemotiveerde mensen opleiden tot de Orange Belt. Wat was het een super leuke en enthousiaste groep. Het bijzondere aan deze groep was dat de deelnemers werkzaam zijn in diverse zorginstellingen, zoals het Franciscus, Pieter van Foreest en Sophia Revalidatie. Door de verschillende organisaties werd het verschil van inzicht verrijkt.

De aanpak van een probleem op de werkvloer

Tijdens de Orange belt-opleiding leer je hoe je kunt omgaan met een probleem. Voor aanvang van de opleiding gaat de cursist op zoek naar een (proces)probleem en brengt het probleem tijdens de opleiding mee. Dit probleem wordt uitgewerkt tot een project.

De projecten welke zijn opgepakt en uitgevoerd in deze Orange Belt-training:

 • Ligduurverkorting van poliklinische patiënten op de afdeling cardiologie in het Franciscus.
 • Optimaliseren subsidieaanvragen Pieter van Foreest
 • Optimalisatie bestelling van voeding Pieter van Foreest
 • Afstemming inplannen ruimtes voor fysiotherapie Sophia Revalidatie

De projecten van de cursisten werkzaam bij de Reinier de Graaf Groep:

 • Verbeteren afstemming overdracht op nieuwe werktijden
 • Planning van de middag werkzaamheden transferbureau
 • Stroomlijning telefonische bereikbaarheid continentie verpleegkundige.
 • Hoe kunnen stagiaires efficiënter begeleid worden

Alle projecten worden uitgewerkt op het A3-formulier dat is opgebouwd volgens de DMAIC.

 1. Define: Defineer het probleem
 2. Measere: Maak de belangrijkste parameters meetbaar
 3. Analyze : Analyseer deze gegevens
 4. Improve : Verbeter het proces
 5. Control : Controleer de parameters die het proces beïnvloeden

Door deze stappen te volgen, wordt er voorkomen dat de stappen en mogelijkheden in de verbeterslag worden overgeslagen. Het A3-formulier is voor de cursist een middel om, zonder veel administratie en documentatie, een project op een heldere manier weer te geven.

Lean: Het gewenste resultaat

Een belangrijk onderdeel tijdens de 2-daagse opleiding is de basis van Lean. Door te begrijpen wat de inhoud van Lean is, wordt het mogelijk om de verspilling te herkennen en deze te verwijderen uit het proces. Binnen de zorg zijn er door de jaren heen veel verspillingen in diverse processen ontstaan. Dit gebeurt uiteraard niet expres. Een oorzaak hiervan is dat veel medewerkers, afdelingen of clusters betrokken zijn bij een proces. De verantwoordelijkheid ontbreekt op vele plekken, waardoor een proces in sommige gevallen langer of met vele omwegen verloopt.