Orange Belt resultaten in de praktijk

Orange Belt resultaten in de praktijk

Orange Belt-projecten hebben invloed op de organisatie. Dat werd duidelijk op 8 april tijdens de terugkoppeling van de verschillende Orange Belt-projecten. De terugkoppeling van de projecten wordt gepresenteerd tijdens de terugkomdag. Op deze terugkomdag staat borging van de projecten centraal. De cursisten hebben de laatste 8 weken hard gewerkt aan de projecten, de projecten zijn uitgewerkt op het A3-formulier.

Een groot aantal cursisten hebben al ideeën opgedaan voor nieuwe projecten. Het was leuk en leerzaam om te horen dat na de cursus er door de deelnemers anders wordt gekeken naar processen, dat het belang van sommige processen beter wordt begrepen en dat men zich richt op de verspilling zit in het proces. Vijf projecten zijn gepresenteerd. Deze projecten zijn nog niet afgerond, maar men is goed op weg. In dit artikel geef ik een impressie van drie van de vijf projecten.

Welk infuussysteem heb ik nodig op de spoedeisende hulp?

Jasper van ‘t Hof heeft gekozen voor een pittig onderwerp. Binnen het ziekenhuis worden er verschillende infuussystemen gebruikt. Het komt met regelmaat voor dat een patiënt, welke opgenomen wordt in het ziekenhuis, een infuus krijgt. Vaak wordt aan dit infuus een infuussysteem aangesloten. Dit infuussysteem zorgt er voor dat de patiënt vocht of medicatie toegediend kan krijgen. Omdat de verpleegafdelingen verschillende infuussystemen gebruiken, komt het voor dat het infuussysteem wordt afgekoppeld en weggegooid. Dit komt voor omdat er verschillende systemen op de verpleegafdelingen worden gebruikt. Jasper is aan het inventariseren welke infuussystemen er in de organisatie worden gebruikt. Na de inventarisatie zal er worden gestart met het meten van het aantal afgekoppelde infuussystemen. Jasper hoopt op een reductie van het aantal verschillende infuussystemen en hiermee verspilling van materiaal tegen te gaan.

Infuussysteem

Taakverdeling verpleegafdeling in het ziekenhuis

De verdeling van de verschillende taken van verpleegkundigen op de afdeling traumatologie, is geheel geïnventariseerd door Kim Groenewegen en Julia van Gentevoort. Deze inventarisatie is uitgevoerd met behulp van een “Brown-paper”. Dit is een groot bruin stuk papier waar post-its opgehangen kunnen worden. De “Brown-paper” is op een centrale plek geplaatst in de zusterpost. Door de inventarisatie is er nu een goed overzicht van alle verschillende taken. Nadat de basistaken zijn opgeschreven, hebben de andere verpleegkundigen de mogelijkheid gekregen om taken toe te voegen aan de “Brown-paper”. Het doel van het project is het efficiënt inrichten van werkprocessen. De taken zijn gerangschikt op categorie en aan de hand van deze gegevens zal het project verder vorm krijgen.

Routing schildklieronderzoek nucleaire geneeskunde

Het verloop van een schildklieronderzoek kan op een aantal verschillende manieren plaatsvinden. Allemaal met hetzelfde resultaat, maar wel met een verschil in doorlooptijd. Suzanne Boutkan, werkzaam op de afdeling nucleaire geneeskunde, wilde deze situatie graag gaan veranderen. Het is van belang voor de patiënt en het proces dat de doorlooptijd zo kort mogelijk is. Om goed inzicht te kunnen krijgen in de huidige situatie is een stroomschema opgesteld. Naast dit stoomschema zijn de verschillende doorlooptijden op detail uitgewerkt in drie schema’s. Deze schema’s vormen de basis voor de nieuwe situatie. Door het visueel maken van de situatie, worden verspillingen in het proces zichtbaar. Suzanne gaat in kaart brengen hoe vaak de verschillende aanvragen voor het schildklieronderzoek plaats vinden. Met deze informatie zal, in samenspraak met de artsen, worden gekeken naar de best passende oplossing.

Routing schildklieronderzoek nucleaire geneeskunde

Door het delen van kennis en informatie wordt het lean gedachte goed verder gebracht, en kunnen andere worden geïnspireerd om zelf er mee aan de slag te gaan.