Werken in flow!

Wij geloven dat een organisatie die in flow werkt, steeds zichzelf aan het verbeteren is. Wil jij continu innoveren en wil jij dat een positieve, vooruitziende blik onderdeel wordt van de cultuur in jouw organisatie? Het is mogelijk!

Werken in flow!

Wij geloven dat een organisatie die in flow werkt, steeds zichzelf aan het verbeteren is. Wil jij continue innoveren en wil jij een positieve, vooruitziende kijk onderdeel maken van de cultuur in jouw organisatie? Het is mogelijk!

Alrijne Ziekenhuis
Dräger
Exact
Finance in de zorg
Haagse Hogeschool
HAGA Ziekenhuis
Hogeschool Rotterdam
Zuyd Hogeschool
Huisarts en Zorg
IJsselland Ziekenhuis
Koninklijke Marechaussee
Planmen
Reinier de Graaf Groep
Rijndam Revalidatie
Rivas
Treant Zorggroep
Wolters Kluwer
GGD Haaglanden
High Select
LangeLand Parkzoom

Wij brengen jouw organisatie in staat van innovatie en inspiratie

Met de juiste (incompany)training wordt het mogelijk om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van bedrijfsprocessen. Via eenvoudige stappen leren we jouw team in flow te werken. Dit doen we onder andere via Lean en Lean Six Sigma. Onze methoden zijn erop ingericht om bestaande werkprocessen te vereenvoudigen. Hoe?

  • Door het voorkomen van verspilling op elk gebied (talent, tijd, ruimte, geld, energie)
  • Door samen te werken, kennis te delen en alle collega’s mee te laten ontwerpen aan verbetering van het werkproces
  • Door te focussen op het continu verbeteren van het werkproces, iedere dag opnieuw en steeds met open blik
  • Door het borgen van de verandering

GET IN FLOW!

ORGANISEER EEN KENNISMAKINGSDAG VOOR JOUW TEAM OF MANAGEMENT!

Wat zijn de resultaten van werken in flow?

  • Toename van samenwerking tussen personeel en afdelingen
  • Inzicht in elkaars processen
  • Reductie van het aantal handelingen in elk proces
  • Ontstaan van een cultuur van continu verbeteren
  • Gelukkigere medewerkers en meer inzet van reeds aanwezige competenties
[Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow is een geestestoestand waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief met iets bezig zijn. Flow is het optimaal beleven van een moment.]

Eerste stap: Orange Belt!

Loop je met regelmaat tegen zaken aan die het werkproces vertragen en zoek je een structurele oplossing? Dan is de Orange Belt opleiding een ideale opstap om dit actief aan te pakken.

60%

minder processtappen en handelingen

Inspiratie opdoen bij Toyota Cygnific of SEW?

Hoe heerlijk is het om de kunst af te kijken bij een ander? Wij geven je de gelegenheid een enthousiast bezoek te brengen aan een bedrijf waarbinnen Lean overal in de organisatie zichtbaar is!

2019

Kennisreis naar Toyota!